Αρχεία Υποστήριξης

Το τεχνικό μας τμήμα χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία για απομακρυσμένη υποστήριξη και επίλυση προβληματών στο συνεργείο σας.

Πρόγραμμα απομακρυσμένης διαχείρισης

Πρόγραμμα απομακρυσμένης διαχείρισης

Πρόγραμμα απομακρυσμένης διαχείρισης

Πρόγραμμα απομακρυσμένης διαχείρισης

ZENITH
G-SCAN

Πρόγραμμα αναβάθμισης των G-Scan 2

Πρόγραμμα αναβάθμισης των G-Scan TAB

Πρόγραμμα διασύνδεσης G-Scan 2 με H/Y

Πρόγραμμα διασύνδεσης G-Scan 2 με H/Y

Εικόνα φόντου για ΖΕΝΙΤΗ 5

Πρόγραμμα ενεργοποίησης λειτουργίας Passthrough του G-Scan 2

LAUNCH

Ενεργοποίηση Online Programming σε LAUNCH X-431 EURO TAB I και II

Εγκατάσταση εκτυπωτή σε X-431 EURO TAB II

Εικόνα φόντου για X-431 EURO PRO4, EURO PRO5, EURO TAB, EURO TAB II

Εικόνα φόντου για X-431 EURO PRO

Πρόγραμμα απομακρυσμένης διαχείρισης για LAUNCH

Πρόσθετο για το TeamViewerQS

Πρόγραμμα απομακρυσμένης διαχείρισης για LAUNCH

Πρόσθετο για το AnyDesk

JALTEST

Φόρμα για συστήματα που θέλετε να συμπεριληφθούν

Εικόνες φόντου για τον υπολογιστή σας από τη JALTEST

© 2022 Digiparts. All Rights Reserved. Powered & Designed by Infonetgroup