Αναβάθμιση JALTEST 2021.1

JALTEST

Παρουσιάστηκε η νέα αναβάθμιση 2021.1 των διαγνωστικών JALTEST

Γεωργικά - (AGV)

Χωματουργικά, Σταθερές μηχανές, Γεννήτριες, Σάρωθρα δρόμων - (OHW)

Φορτηγά, Λεωφορεία, Ρυμούλκες, Μικρά επαγγελματικά - (CV)

Μηχανές θαλάσσης και Σκάφη - (MARINE)

COJALI

© 2021 Digiparts. All Rights Reserved. Powered & Designed by Infonetgroup