Διαγνωστικές συσκευές

JALTEST MARINE Εσωλέμβιες

Διαγνωστική συσκευή για Μηχανές θαλάσσης Εσωλέμβιες με σύνδεση σε Η/Υ μέσω καλωδίου USB ή Bluetooth.


- Καλύπτει πάνω από 40 μάρκες Εσωλέμβιες Μηχανές θαλάσσης.
- Διάγνωση και δυνατότητες εφάμιλλες με τις εργοστασιακές διαγνωστικές συσκευές των αντιπροσωπειών.
- Απλούστατο και εύχρηστο ελληνικό λογισμικό.
- JALTEST info online - Τεχνική βάση δεδομένων με ηλεκτρολογικές και μηχανικές πληροφορίες.
- GRP - ενσωματωμένη εφαρμογή διαχείρισης συνεργείου.

Περιλαμβάνει:
- Διαγνωστική συσκευή.
- Set Multipins.
- Καλώδιο USB.
- Ειδική βαλίτσα.
- Λογισμικό JALTEST MARINE Εσωλέμβιες & Εξωλέμβιες στα Ελληνικά.
- 12 μήνες συνδρομή αναβαθμίσεων.
- 12 μήνες info (ηλεκτρολογικές και μηχανικές τεχνικές πληροφορίες).
- Βασικά καλώδια διάγνωσης:
1. Volvo Penta Diesel
2. Mercury 4-pin
3. Mercury 10-pin
4. OBD-M
5. Yanmar 3-pin
6. Mercury 2-pin
7. Mercury SmartCraft (G3) 8. Volvo Penta KAD/KAMD/TAMD

JALTEST MARINE Εξωλέμβιες

Διαγνωστική συσκευή για Μηχανές θαλάσσης Εξωλέμβιες με σύνδεση σε Η/Υ μέσω καλωδίου USB ή Bluetooth.


- Καλύπτει πάνω από 40 μάρκες Εξωλέμβιες Μηχανές θαλάσσης.
- Διάγνωση και δυνατότητες εφάμιλλες με τις εργοστασιακές διαγνωστικές συσκευές των αντιπροσωπειών.
- Απλούστατο και εύχρηστο ελληνικό λογισμικό.
- JALTEST info online - Τεχνική βάση δεδομένων με ηλεκτρολογικές και μηχανικές πληροφορίες.
- GRP - ενσωματωμένη εφαρμογή διαχείρισης συνεργείου.

Περιλαμβάνει:
- Διαγνωστική συσκευή.
- Set Multipins.
- Καλώδιο USB.
- Ειδική βαλίτσα.
- Λογισμικό JALTEST MARINE Εσωλέμβιες & Εξωλέμβιες στα Ελληνικά.
- 12 μήνες συνδρομή αναβαθμίσεων.
- 12 μήνες info (ηλεκτρολογικές και μηχανικές τεχνικές πληροφορίες).
- Βασικά καλώδια διάγνωσης:
1. Yamaha
2. Mercury 4-pin
3. Honda
4. Evinrude
5. Suzuki 8-pin
6. Mercury 2-pin
7. Suzuki 4-pin
8. Mercury SmartCraft (G3)

JALTEST MARINE Jet Ski

Διαγνωστική συσκευή για Jet Ski με σύνδεση σε Η/Υ μέσω καλωδίου USB ή Bluetooth.

- Καλύπτει όλες τις μάρκες Jet Ski.
- Διάγνωση και δυνατότητες εφάμιλλες με τις εργοστασιακές διαγνωστικές συσκευές των αντιπροσωπειών.
- Απλούστατο και εύχρηστο ελληνικό λογισμικό.
- JALTEST info online - Τεχνική βάση δεδομένων με ηλεκτρολογικές και μηχανικές πληροφορίες.
- GRP - ενσωματωμένη εφαρμογή διαχείρισης συνεργείου.

Περιλαμβάνει:
- Διαγνωστική συσκευή.
- Set Multipins.
- Καλώδιο USB.
- Ειδική βαλίτσα.
- Λογισμικό JALTEST MARINE Jet Ski στα Ελληνικά.
- 12 μήνες συνδρομή αναβαθμίσεων.
- 12 μήνες info (ηλεκτρολογικές και μηχανικές τεχνικές πληροφορίες).
- Βασικά καλώδια διάγνωσης:
1. Yamaha
2. BRP Seadoo
3. Προγραμματισμού κλειδιού BRP Seadoo
4. Kawasaki 4-pin
5. Kawasaki Power 6-pin
6. Προγραμματισμού κλειδιού Yamaha
7. Προγραμματισμού κλειδιού Kawasaki

JALTEST MARINE Εσωλέμβιες & Εξωλέμβιες

Διαγνωστική συσκευή για Μηχανές θαλάσσης Εσωλέμβιες & Εξωλέμβιες με σύνδεση σε Η/Υ μέσω καλωδίου USB ή Bluetooth.


- Καλύπτει πάνω από 40 μάρκες Εσωλέμβιες & Εξωλέμβιες Μηχανές θαλάσσης.
- Διάγνωση και δυνατότητες εφάμιλλες με τις εργοστασιακές διαγνωστικές συσκευές των αντιπροσωπειών.
- Απλούστατο και εύχρηστο ελληνικό λογισμικό.
- JALTEST info online - Τεχνική βάση δεδομένων με ηλεκτρολογικές και μηχανικές πληροφορίες.
- GRP - ενσωματωμένη εφαρμογή διαχείρισης συνεργείου.

Περιλαμβάνει:
- Διαγνωστική συσκευή.
- Set Multipins.
- Καλώδιο USB.
- Ειδική βαλίτσα.
- Λογισμικό JALTEST MARINE Εσωλέμβιες & Εξωλέμβιες στα Ελληνικά.
- 12 μήνες συνδρομή αναβαθμίσεων.
- 12 μήνες info (ηλεκτρολογικές και μηχανικές τεχνικές πληροφορίες).
- Βασικά καλώδια διάγνωσης:
1. Volvo Penta Diesel
2. Yamaha
3. Mercury 4-pin
4. Mercury 10-pin
5. Honda
6. Evinrude
7. OBD-M
8. Yanmar 3-pin
9. Suzuki 8-pin
10. Mercury 2-pin
11. Suzuki 4-pin
12. Mercury SmartCraft (G3)

JALTEST MARINE Εσωλέμβιες, Εξωλέμβιες & Jet Ski

Διαγνωστική συσκευή για Μηχανές θαλάσσης Εσωλέμβιες, Εξωλέμβιες και Jet Ski με σύνδεση σε Η/Υ μέσω καλωδίου USB ή Bluetooth.

- Καλύπτει πάνω από 40 μάρκες Εσωλέμβιες, Εξωλέμβιες Μηχανές θαλάσσης και Jet Ski.
- Διάγνωση και δυνατότητες εφάμιλλες με τις εργοστασιακές διαγνωστικές συσκευές των αντιπροσωπειών.
- Απλούστατο και εύχρηστο ελληνικό λογισμικό.
- JALTEST info online - Τεχνική βάση δεδομένων με ηλεκτρολογικές και μηχανικές πληροφορίες.
- GRP - ενσωματωμένη εφαρμογή διαχείρισης συνεργείου.

Περιλαμβάνει:
- Διαγνωστική συσκευή.
- Set Multipins.
- Καλώδιο USB.
- Ειδική βαλίτσα.
- Λογισμικό JALTEST MARINE Εσωλέμβιες, Εξωλέμβιες και Jet Ski στα Ελληνικά.
- 12 μήνες συνδρομή αναβαθμίσεων.
- 12 μήνες info (ηλεκτρολογικές και μηχανικές τεχνικές πληροφορίες).
- Βασικά καλώδια διάγνωσης:
1. Volvo Penta Diesel
2. Yamaha
3. Mercury 4-pin
4. Mercury 10-pin
5. Honda
6. Evinrude
7. OBD-M
8. Yanmar 3-pin
9. Suzuki 8-pin
10. Mercury 2-pin
11. Suzuki 4-pin
12. Mercury SmartCraft (G3)
13. Volvo Penta KAD/KAMD/TAMD
14. BRP Seadoo
15. Προγραμματισμού κλειδιού BRP Seadoo
16. Kawasaki 4-pin
17. Kawasaki Power 6-pin
18. Προγραμματισμού κλειδιού Yamaha
19. Προγραμματισμού κλειδιού Kawasaki

JALTEST MARINE FULL

Διαγνωστική συσκευή για Μηχανές θαλάσσης Εσωλέμβιες, Εξωλέμβιες, Jet Ski και Σταθερούς κινητήρες με σύνδεση σε Η/Υ μέσω καλωδίου USB ή Bluetooth.

- Καλύπτει πάνω από 40 μάρκες Μηχανές θαλάσσης Εσωλέμβιες, Εξωλέμβιες, Jet Ski και Σταθερούς κινητήρες.
- Διάγνωση και δυνατότητες εφάμιλλες με τις εργοστασιακές διαγνωστικές συσκευές των αντιπροσωπειών.
- Απλούστατο και εύχρηστο ελληνικό λογισμικό.
- JALTEST info online - Τεχνική βάση δεδομένων με ηλεκτρολογικές και μηχανικές πληροφορίες.
- GRP - ενσωματωμένη εφαρμογή διαχείρισης συνεργείου.

Περιλαμβάνει:
- Διαγνωστική συσκευή.
- Set Multipins.
- Καλώδιο USB.
- Ειδική βαλίτσα.
- Λογισμικό JALTEST MARINE Εσωλέμβιες, Εξωλέμβιες, Jet Ski και Σταθερούς κινητήρες στα Ελληνικά.
- 12 μήνες συνδρομή αναβαθμίσεων.
- 12 μήνες info (ηλεκτρολογικές και μηχανικές τεχνικές πληροφορίες).
- Βασικά καλώδια διάγνωσης:
1. Volvo Penta Diesel
2. Yamaha
3. Mercury 4-pin
4. Mercury 10-pin
5. Honda
6. Evinrude
7. OBD-M
8. Yanmar 3-pin
9. Suzuki 8-pin
10. Mercury 2-pin
11. Suzuki 4-pin
12. Mercury SmartCraft (G3)
13. Volvo Penta KAD/KAMD/TAMD
14. BRP Seadoo
15. Προγραμματισμού κλειδιού BRP Seadoo
16. Kawasaki 4-pin
17. Kawasaki Power 6-pin
18. Προγραμματισμού κλειδιού Yamaha
19. Προγραμματισμού κλειδιού Kawasaki
20. OBD
21. Deutz 9-pin type 2 (πράσινη)
22. Volvo Penta (8-pin)
23. CATERPILLAR / Perkins
24. Yanmar

© 2020 Digiparts. All Rights Reserved. Powered & Designed by Infonetgroup