Ειδικά συστήματα διάγνωσης

CRDI-300

Διαγνωστικό πακέτο ελέγχου συστημάτων COMMON RAIL.
Αποτελεί τον ευκολότερο και ταχύτερο τρόπο ελέγχου του συστήματος COMMON RAIL γλιτώνοντας χρήματα και χρόνο εργασίας. Πραγματοποιήστε τον έλεγχο των μπεκ στο συνεργείο σας. Ελέγξτε την αντλία υψηλής πίεσης χωρίς να χρειαστεί να αφαιρεθεί από τον κινητήρα. Πραγματοποιήστε όλους τους ελέγχους του COMMON RAIL μέσα σε 15 λεπτά και ενημερώστε τον πελάτη σας άμεσα.
Το COMMON RAIL TESTER είναι το ειδικό πακέτο εργαλείων CIT-1000 της HYUNDAI και CRT-1000 της KIA.


 • Σύγκριση και έλεγχος ποσοτήτων ψεκασμού των μπεκ.
 • Κατάλληλο για ηλεκ/γνητικά και Piezoηλεκτρικά μπεκ.
 • Σύγκριση και έλεγχος ποσοτήτων επιστρεφομένων των μπεκ.
 • Έλεγχος αντλίας υψηλής πίεσης.
 • Έλεγχος ρυθμιστή πίεσης rail.
 • Έλεγχος αισθητήρα πίεσης rail.
 • Έλεγχος πίεσης/υποπίεσης κυκλώματος χαμηλής πίεσης.
 • Έλεγχος πίεσης ηλεκτρικής αντλίας χαμηλής πίεσης.
 • Έλεγχος συμπίεσης κυλίνδρων.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το φυλλάδιο του προϊόντος.

TIT-201

Διαγνωστική θερμική κάμερα.
Μετράει από απόσταση τη θερμοκρασία της επιφάνειας αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο.


 • Μηχανικές βλάβες του κινητήρα
 • Μηχανικές βλάβες στα φρένα
 • Βλάβες καλωδίωσης
 • Σύστημα καυσαερίων
 • Σύστημα κλιματισμού
 • Σύστημα ψύξης
 • Σύστημα μετάδοσης κίνησης κ.α.

JALTEST SST (Speed Sensor Tester)

Διαγνωστική συσκευή ελέγχου αισθητήρων στροφών.
Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να ελέγχετε επαγωγικούς και ψηφιακούς αισθητήρες στροφών. Χρησιμοποιείται για γρήγορη και σίγουρη διάγνωση των αισθητήρων.


 • Μέτρηση επαγωγικών και ψηφιακών αισθητήρες στροφών.
 • Εξομοίωση σημάτων στροφών για έλεγχο του εγκεφάλου.

JT2003

Επαγγελματικό ψηφιακό πολύμετρο.


 • Ειδική κατασκευή για σκληρή χρήση.
 • Αυτόματη κλίμακα μέτρησης.
 • Μέτρηση Τάσης DCV: από 0.1 mV έως 1000 DCV - Ακρίβεια (±0,7%+3).
 • Μέτρηση Τάσης ACV: από 0.1 mV έως 750 ACV - Ακρίβεια (±1,0%+3).
 • Μέτρηση Ρεύματος: από 0,1μΑ - Ακρίβεια (±1,0%+3).
 • Μέτρηση Αντίστασης: από 0,1 Ω - Ακρίβεια (±1,0%+2).
 • Μέτρηση Πυκνωτών: από 1pF - Ακρίβεια (±3%+5).
 • Μέτρηση Συχνότητας: από 100 Hz έως 40.00 Mhz - Ακρίβεια (±0,1%+4).
 • Μέτρηση Κύκλου εργασίας (περιόδου): 0,1% έως 99,9% - Ακρίβεια (±2%+5).
 • Μέτρηση Διόδων.
 • Μέτρηση Θερμοκρασίας:
 • Προστασία υπέρτασης έως 1000 Volt.
 • Ταχύτητα: 6000 bits.
 • Ταχύτητα απεικόνισης: 5 φορές/δευτερόλεπτο.
 • Ένδειξη χαμηλής τάσης εσωτερικής μπαταρίας.

© 2020 Digiparts. All Rights Reserved. Powered & Designed by Infonetgroup