Διαθλασίμετρο για μέτηση ποιότητας AdBlue

Διαθλασίμετρο AdBlue

Διαθλασίμετρο AdBlue

Διαθλασίμετρο με κλίμακες από τη JALTEST για μέτρηση ποιότητας AdBlue, σημείο πήξεως ψυκτικου G11-G12-G13, πυκνότητας μπαταρίας και αντιπαγωτικού υγρού πιτσιλίθρων.
Εφόσον η πυκνότητα είναι πολύ κοντά στο 32,5% (μέση της κλίμακας) τότε το AdBlue είναι ποιοτικό διαφορετικά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται γιατί προκαλεί ζημιές χιλιάδων ΕΥΡΩ στα συστήματα των Αυτοκινήτων, Γεωργικών, Χωματουργικών, Φορτηγών και γενικότερα σε οποιοδήποτε κινητήρα με σύστημα αντιρύπανσης AdBlue.

Περισσότερα
COJALI

© 2021 Digiparts. All Rights Reserved. Powered & Designed by Infonetgroup