Έλα να εργαστείς στη DigiParts

Έλα να εργαστείς στη DigiParts
Ψάχνουμε νέους συναδέλφους ως τεχνικούς υποστήριξης για το Τεχνικό Τμήμα.
Απαραίτητα προσόντα:
  1. Απόφοιτος σχολής σχετικής με τεχνολογία οχημάτων/μηχανολογία/ηλεκτρολογία ή εμπειρία σχετική στην επισκευή οχημάτων
  2. γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας
  3. γνώση χρήσης Η/Υ

© 2021 Digiparts. All Rights Reserved. Powered & Designed by Infonetgroup