Τεχνικές πληροφορίες

HaynesPro πρόγραμμα τεχνικών πληροφοριών για οχήματα έως 3,5 ton

Εξειδικευμένες on-line τεχνικές πληροφορίες για ηλεκτρονικά και μηχανικά συστήματα αυτοκινήτων έως 3,5 ton.

 • Αναζήτηση βλαβών και επεξήγησή τους.
 • Διαδικασίες συντήρησης και μηδενισμοί service.
 • Τεχνικές πληροφορίες του οχήματος
 • Λίστα λιπαντικών και υγρών οχήματος.
 • Εγχειρίδια για συντήρηση και επισκευή συστημάτων.
 • Οδηγίες χρονισμού κινητήρων και χρήση ειδικών εργαλείων.
 • Οδηγίες τοποθέτησης και απεγκατάστασης εξαρτημάτων.
 • Τεχνικά σχέδια και απεικόνιση εξαρτημάτων.
 • Χρόνοι επισκευής για κάθε εργασία.
 • Ηλεκτρονικά σχέδια συστημάτων.
 • Μετρήσεις εξαρτημάτων.
 • Θέσεις ασφαλειών και ρελέ.
 • Θέσεις εξαρτημάτων.
 • Θέσεις εγκεφάλων.
 • Δελτία ανάκλησης οχημάτων.
 • Εργοστασιακά τεχνικά δελτία με συνηθέστερες βλάβες
 • SmartCASE Επίλυση προβλημάτων με καθοδήγηση
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε σημείο υπάρχει πρόσβαση στο internet.
 • Εξολοκλήρου Ελληνικό, μεταφρασμένο από Έλληνες τεχνολόγους.

  • Διάρκεια συνδρομής :
  • 365 ημέρες
  • Ταυτόχρονες άδειες χρήσης :
  • 4 χρήστες