Τεχνικές πληροφορίες

Jaltest INFO WEB πρόγραμμα τεχνικών πληροφοριών για βαρέα οχήματα και σκάφη

Πλέον, μπορείτε να έχετε πρόσβαση από οπουδήποτε στις τεχνικές πληροφορίες που περιέχονται στο λογισμικό της JALTEST.

 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε σημείο υπάρχει πρόσβαση στο internet.
 • Εξολοκλήρου Ελληνικό, μεταφρασμένο από Έλληνες τεχνολόγους.
 • Διαδικασίες συντήρησης και μηδενισμοί service.
 • Τεχνικές πληροφορίες του οχήματος
 • Λίστα λιπαντικών και υγρών οχήματος.
 • Εγχειρίδια για συντήρηση και επισκευή συστημάτων.
 • Οδηγίες χρονισμού κινητήρων και χρήση ειδικών εργαλείων.
 • Τεχνικά σχέδια και απεικόνιση εξαρτημάτων.
 • Ηλεκτρονικά σχέδια συστημάτων.
 • Μετρήσεις εξαρτημάτων.
 • Θέσεις ασφαλειών και ρελέ.
 • Θέσεις εξαρτημάτων.
 • Θέσεις εγκεφάλων.

  • Διάρκεια_συνδρομής :
  • 365 ημέρες
  • Ταυτόχρονες_άδειες_χρήσης :
  • 1 χρήστης